Pirms lietošanas:

Pirms produkta lietošanas, lūdzu uzmanīgi izlasiet noteikumus.

Kopš brīža, kad tiek atvērts XPARTS.LV iepakojums, Jūs piekrītat pārdošanas un atgriešanas nosacījumiem.

Pārbaudiet vai iepakojums nav bojāts no ārpuses. Gadījumā, ja tiek konstatēts bojāts sūtījuma iepakojums, par to jāpaziņo piegādes kompānijai uzreiz pēc piegādes.

Gadījumā, ja saņemot preci, kāda no detaļām iztrūkst vai arī ir bojāta, 5 darba dienu laikā par to jāpaziņo XPARTS.LV. Preces atgriešana notiek saskaņojot ar XPARTS.LV pārstāvi , sazinoties pa epastu [email protected] un sagaidot apstiprinājumu.

Pārsniedzot noteikto atgriešanas termiņu teik zaudēta iespēja saņemt kompensāciju. Šī prasība ir saistīta ar trasportēšanas apdrošināšanu un termiņiem, cik ilgā laikā mums iespēja pieteikt ziņojumu par bojātu sūtījumu.

XPARTS.LV saviem klientiem piedāvā iespēju veikt detaļas saderības pārbaudi pēc šasijas numura (VIN), lai pārliecinātos vai detaļa sader ar konkrēto auto. Klienta pienākums ir pārliecināties par preces atbilstību pirms tā tiek uzstādīta automašīnai.

Atgiešana

Lai atgrieztu preci Jums jāsazinās ar XPARTS.LV caur epastu [email protected] vai pa telefonu +37128728767

XPARTS.LV pieņem atpakaļ tikai tīrus un neizmantotus produktus, kas tiek atgriezti kopā ar oriģinālo produkta kastīti vai plastikāta maisiņu (uz kura redzams preces numurs). Neaplīmējiet un neveiciet nekādas piezīmes uz produkta oriģinālā iepakojuma, plastmasas maisiņa vai paša produkta.

Ja precei tiek konstatētas jebkādas lietošanas pazīmes, kas ietekmē tās stāvokli, atgriešanas iespēja tiek noraidīta. Tas attiecās arī uz gadījumiem, kad klients pievieno piezīmi, ka detaļa tika uzstādīta, lai pārliecinātos par tās saderību. Šādos gadījumos prece var tik atgriezta klientam, vai pēc abpusējas vienošanās, tikt iznīcināta.

Atteikuma tiesības

Pēc nopirktās Preces saņemšanas Pircējam ir iespēja izmantot atteikuma tiesības, par to informējot Pārdevēju 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, un atgriezt Preci, nenorādot Preces atgriešanas iemeslu, aizpildot atteikuma veidlapu (veidlapu pieprasīt caur epastu [email protected])  un nogādājot to kopā ar Preci uz Pārdevēja juridisko adresi.

Izmantojot atteikuma tiesības un piesakot Preces atgriešanu, Pircējam Prece ir jānogādā atpakaļ Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu izmanstošanu izmanstošanu Pēc šī termiņa Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Preci atpakaļ.

Atteikuma tiesību realizācija ir piemērojama tikai Fiziskajām personām.

Atsakoties no pirkuma Distances līguma, Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Lai varētu izmantot 14 (četrpadsmit) dienu atteikuma tiesības, saglabājiet un nesabojājiet Preces oriģinālo iepakojumu (ja tāds ir) un komplektāciju, kā arī Prece nedrīkst būt ārēji mehāniski bojāta, uzstādīta vai lietota.

Preces jāatdod atpakaļ oriģinālajā preces sūtījuma iepakojumā.

Par atpakaļ atdodamās Preces pienācīgu sakomplektēšanu un iepakošanu atbild Pircējs. Ja prece nav sakomplektēta un / vai pienācīgi iepakota, Pārdevējs nepieņem atpakaļ atdotās preces.

Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tās ir lietotas un/vai ir sabojātas, un/vai ir zaudējušas Preču sākotnējo izskatu.

Dažām orģinālajām rezerves daļām īpašos gadījumos tiek piemērota atgriešanas maksa 30% apmērā no preces vērtības.

Preču atgriešanas izmaksas sedz pircējs pilnā apmērā. Ja pircējs izmanto atgriešanas kodu, tad XPARTS.LV atgriežot naudu norēķinās atgriešanas izmaksas 3.00 EUR apmērā no pircēja atgriestās preces vērtības.

Prece jātgriež uz XPARTS.LV - Brīvmaņi, Mārupes nov. , LV-2167 , Latvija

Tel + 371 28728767