Mēs, SIA KRAUD, rūpējamies par savu Klientu datu drošību un konfidencialitāti. Līdz ar to mēs izstrādājam Privātuma politiku. Tas mērķis ir izstastīt Jums, kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc, kā mēs tos izmantojam un kādas izvēles un kontroles iespējas ir jūsu rīcībā.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “KRAUD”, reģistrācijas numurs: 40103337911, juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupes pag., "Brīvmaņi", LV-2167 mājaslapa xparts.lv, elektroniska adrese: [email protected].

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Veicot pasūtījumu klients sniedz datus nepieciešamas pasūtījuma apstrādei (vārds, uzvārds, elektroniska adrese, adrese, telefona numurs). Mēs neparbadām personas identitāti. Par pasūtījuma identifikātoru tiek izmantota elektroniska adrese. 

Kā mēs izmantojam personas datus?

Personas dati tiek izmantoas sekojošām vajadzībām: 

lietotāja reģistrācija;

pirkuma apstrāde; 

naudas līdzekļu atgriešana;

jaunumu un piedāvājumu nosūtīšana (pēc lietotāja piekrišanas);

lietotāja identificēšana pa telefonu; 

videonovērošanas veikšana telpās ar mērķi novērst noziedzīgus nodarījumus;

mājaslapas sasaiste ar sociālajiem tīkliem un mērķreklāmu (pēc klienta piekrišanas). 

Lietotājs ir tiesīgs nesniegt savus personas datus, tomēr patērētājam ir saprotams, ka nesniedzot savus personas datus nebūs iespējams noslēgt un/vai pildīt distances līgumu.

Kam mēs nododam personas datus?

Mēs esam ieviesuši dažādus rīkus un pakalpojumus, kas atvieglo mūsu sadarbību un padara mūsu komunikāciju ātrāku. Minētā iemesla dēļ, mēs izpaužam Jūsu personas datus komunikāciju, mārketinga pakalpojumu un IT atbalsta sniedzējiem. Šajā nodaļā norādītie datu saņēmēji var atrasties arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas robežām. Jūsu personas datus nodosim tikai tādām trešajām personām, kuras ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktās prasības.

xparts.lv nodrošina personas datu glabāšanu drošībā, likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi. Interneta vietnes apmeklētāju daudzums un cita informācija, kas parasti ir saistīta ar interneta vietnes apmeklēšanu (IP adrese, tīmekļa pārlūkprogrammas veids, lappuses apmeklējums un apmeklējuma laiks), tiek novērota vispārējā līmenī, izmantojot sīkdatnes (cookies), kas ir nepieciešamas vietnes darbam, ļauj vietnei strādāt un pildīt savas funkcijas.

Kā mēs uzglabājam personas datus?

Personu datu aizsardzībai, mēs veicam fiziskus, tehniskus un administratīvus aizsardzības pasākumus. Regulāri pārbaudot un uzlabojot mūsu drošības tehnoloģiju. Ierobežojot piekļuvi Jūsu personas datiem – piekļuve tiem ir tikai darbiniekiem, kuriem tā ir nepieciešama pakalpojuma sniegšanai.

Kā iegūt pieeju jūsu personas datiem?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, Jums ir tiesības zināt ko mēs ar tiem darām un kā, un, atsevišķos gadījumos, lūgt tos apstrādāt mazākā apmērā. Jums ir sekojošas tiesības:

piekļūt saviem personas datiem (saņemt mūsu rīcībā esošos personas datus, noskaidrot datu apstrādes mērķi un pamatu)

atsaukt sniegto piekrišanu datu apstrādei (atteikties saņemt jaunumus un noraidīt sīkdatņu izmantošanu)

veikt labojumus (veikt izmaiņas kontaktinformācijā)

ierobežot personas datu apstrādi (lūgt mūs neizmantot noteiktu informāciju par Jums)

uz datu pārnesamību (saņemt informāciju par sevi ko esat mums sniedzis TXT formātā)

tikt aizmirstam (dzēst informāciju par sevi no mūsu datu bāzēm, ja mums nav pienākums šos personas datus turpināt glabāt)

iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.

Mūsu darbības personas datu aizsardzības jomā uzrauga Datu Valsts Inspekcija. Pirms griezties pie viņiem pēc padoma vai ar sūdzību, lūdzam sazināties ar mums, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu radušos pārpratumu.

Izveidojot pasūtījumu xparts.lv mājas lapā, patērētājs sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei. xparts.lv vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā klienta personas datus, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un citiem LR spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar mums izmantojot e-pastu [email protected].

Pēdējas izmaiņas veiktas: 08.03.2023